Een van de doelstellingen van Naobuur betrof de samenhang tussen indicatiestelling voor de Wmo (door de gemeente) en die voor de Zorgverzekering door een wijkverpleegkundige van een zorgorganisatie. Daarvoor was Gea Heeling  in 2015/2016 voor de Naobuur-regio aangesteld, en met ook preventie en vroeg-signalering als haar taak. In de loop van 2016 bleek dat dit geen werkzame combinatie opleverde.
 
Met ingang van september 2017 is op maandagochtend steeds een wijkverpleegkundige van ZZWD (Zorgcentra Zuid-west Drenthe) in Naobuur aanwezig, Bertine Kleinendorst. Iedereen kan bij haar terecht  met vragen over zorg en zorgondersteuning. In het najaar wordt de samenwerking met de Wmo-consulenten van de gemeente nader uitgewerkt.
nurse-34914_960_720

Bertine Kleinendorst

Wijkverpleegkundige
Telefoonnummer: 06-57562387
E-mail: b.kleinendorst@zzwd.nl