Naobuur heeft contact met een groot aantal vrijwilligers uit de dorpen die bereid zijn naobuur hulp te verlenen. Sommigen willen een specifiek soort hulp verlenen, anderen hebben aangegeven diverse soorten hulp te willen doen.

Heeft u behoefte aan vrijwilligershulp neem dan contact op met Naobuur. 

Voorbeelden:

 • Hand- en spandiensten
 • Vervoer
 • Een maatje om een ommetje mee te wandelen
 • Tijdelijke oppas voor een hond of kat

 

Hand- en spandiensten

 • Hand- en spandiensten, voor kleine klusjes aan of rond het huis, is een typische Naobuur-dienst voor oudere/gehandicapte inwoners van onze dorpen. Vrijwilligers zijn beschikbaar in diverse wijken van Vledder, in Wilhelminaoord, Vledderveen, Doldersum en Zorgvlied/Wateren/Oude Willem. Contact Naobuur, als u niet weet, wie voor u de juiste vrijwilliger is.

Vervoerswensen en vervoershulp?!
Aan het Informatie- en Contactcentrum Zorg & Welzijn, Naobuur, wordt regelmatig hulp bij vervoer gevraagd, omdat het eigen netwerk van een inwoner op dat moment niet kan rijden. Het gaat om vervoer zoals b.v.

 • Naar een ziekenhuis/arts
 • Mee gaan winkelen ( nodig en/of gezellig)
 • Naar Naobuur voor o.a. het koffie-uurtje op maandagmorgen, naar een lezing of naar het breicafé.

Naobuur wil zo mogelijk een oplossing bieden bij dergelijke hulpvragen. En dat is soms eenvoudig als anderen uit de buurt toch al naar de lezing rijden, b.v. vanuit Wilhelminaoord of Vledderveen. Maar in andere gevallen moet dat georganiseerd worden, en Naobuur wil dat doen.


Wilt u ook vrijwilliger zijn?

 • Als u denkt behulpzaam te kunnen zijn om buurtgenoten in voorkomende gevallen mee te laten rijden, meldt het dan bij Naobuur.
 • Als u, jong of oud, eens iemand wilt helpen met een vervoersprobleem, meldt u dan als “vervoersvrijwilliger” bij Naobuur; en natuurlijk kunt u uw mogelijkheden/beperkingen daarbij aangeven.
 • Als u denkt: ik heb eigenlijk een vervoersprobleem, meld het dan ( graag zo tijdig mogelijk) bij Naobuur.


Naobuur
: 
Tel. 0521-769048
info@naobuur.nl 
of kom langs in de Bibliotheek te Vledder.

Vrijwilligerswerk/burenhulp is onbetaald, maar vergoeding van kosten is logisch. Voor vervoer hebben we in Naobuur afgesproken dat €0,30 ct per kilometer de norm is.

  document.getElementById( "ak_js_1" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );