Door wie word ik te woord gestaan?

 • In eerste instantie door (getrainde) vrijwilligers
 • Vrijwilligersorganisaties waarmee een relatie bestaat
 • Professionele organisaties, zoals “Welzijn Mensenwerk”
 • Wijkverpleegkundige: Caroline Meloni
 • Op woensdagen: door een Vrijwillige Ouderenadviseur (VOA) van “Welzijn Mensenwerk”

 

 Organisatie Naobuur

Dorpsbelang Vledder heeft Naobuur als project op gestart als uitvloeisel van een brede discussie over het kunnen blijven wonen in onze dorpen als de afhankelijkheid van anderen toeneemt.

Dit project is inmiddels omgezet in de Stichting Naobuur en wordt uitgevoerd door een bestuur en projectteams, met de volgende taken:

    Bestuur:

 • Voorzitter: Dirk Boom
 • Secretaris: Ron van der Leck  
 • Penningmeester: Marcel Boymans
 • Algemene bestuursleden: Geert Pijlman.

  Taak verdeling:
 • Ontvangst en Ontmoeting: Rianne van Wingerden.
 • Inhoud en Informatie: Henk van der Meer
 • Beheer en ICT: Dirk Boom.

Een klankbordgroep, bestaande uit inwoners van de betrokken kernen, bespreekt met projectteams de ontwikkelingen en de plannen. 

Ruim 30 vrijwilligers zijn actief in de volgende rollen:

 • Als gastvrouw/gastheer voor ontvangst met koffie. thee, etc.
 • Als informatie-medewerk(st)er om inhoudelijk vragen te beantwoorden, de weg te wijzen/afspraken te arrangeren met deskundigen, informatie beschikbaar stellen, etc.
 • Als ICT- of logistieke medewerker