Verzamelpagina aangaande de Jaarrekening van 2023.

Het bestuur van Naobuur heeft op 15-05-2024 vergaderd en tijdens die
vergadering de jaarrekening 2023 vastgesteld.
Ook de definitieve begroting 2024 is tijdens de vergadering vastgesteld.
Naar aanleiding van een opmerking van de kascontrole commissie werd
besloten om voor publicatie op de website te kiezen voor een iets
gewijzigde vormgeving ten opzichte van voorgaande jaren, voor de
exploitatie rekening en balans en de begroting.

Hier onder staan de bijbehorende documenten: