Na coronaperiode komt er weer leven in Naobuur en in de Naobuurtbus

Na een rustige Coronaperiode komt er weer leven in Naobuur en in de Naobuurtbus!

Activiteiten en openstelling
Er is ruime vaste belangstelling voor de dorpskamer activiteiten maar vanwege Corona komt men niet gemakkelijk spontaan langs voor een praatje, een vraag voor een klusje of voor vervoer. De tijdelijk beperkte openstelling van de bibliotheek en de afwezigheid van Welzijn Mensen Werk, de Wijkverpleegkundige, de Wijkagent en van het bloedprikken hebben daar geen goed aan gedaan. Inmiddels is Welzijn Mensen Werk weer wekelijks aanwezig, met de andere partijen wordt nog overlegd. De tijdelijke afwezigheid van het bloedprikken is een gevoelig gemis omdat inwoners nu moeten reizen, met als gevolg uitstel van het bloedprikken. Wij krijgen hier geregeld vragen over.

Bij vrijwilligers ervaren we dat vanwege de persoonlijke veiligheid niet iedereen actief wil zijn en dat begrijpen we volledig. Het is hierdoor lastig om het inzetrooster op orde te houden maar het lukt nog wel.

We hebben vooralsnog de openingstijden beperkt maar de bereikmogelijkheden verruimd:

  • Maandagochtend 10 – 12 uur: wekelijks komt men voor koffie en een spelletje bij ons langs. De ruimte is dan volledig bezet, dit loopt goed.
  • Dinsdagavond 19 – 21 uur: ICT-inloop: er komen weer wekelijks bezoekers met vragen over de computer, smartphone of tablet.
  • Vrijdagochtend 10 – 12 uur: de breiclub draait weer met nagenoeg volledige bezetting.
  • Op de donderdagochtend en op de woensdagmiddag hebben wij voorlopig geen openstelling. Zodra bijvoorbeeld de kaarters weer actief worden, zullen we met plezier weer opengaan.
  • Voor de donderdagochtend overwegen we om een thema-activiteit te starten.
  • De bibliotheek is ondertussen weer open tijdens de Naobuur openingstijden. Dit heeft enige tijd niet gekund vanwege speciale maatregelen die toezicht vereisten. Deze maatregelen zijn inmiddels versoepeld.
  • De Naobuur telefoon staat doorgeschakeld. Hierdoor in Naobuur ook buiten openingstijden altijd bereikbaar. Er wordt wel gebruik van gemaakt maar het aantal contacten is minder dan toen men nog kwam aanlopen.

SeniorWeb

  • Themabijeenkomsten: SeniorWeb is weer gestart met maandelijkse thema-bijeenkomsten. Wegens Corona en het beperkte aantal zitplaatsen door de 1,5 m moet men zich vooraf aanmelden. Het aantal aanmeldingen voor de eerste bijeenkomst was dermate groot dat we een herhalingsbijeenkomst hebben gepland (10 sept.).
  • Cursussen: wegens ziekte en wegens Coronavereisten zijn er in het najaar na overleg met de bibliotheek nog geen cursussen gepland. We onderzoeken de mogelijkheden en in de Boodschapper staat een oproep of iemand mededocent wil worden of dat men iemand kent die dit kan/wil doen. Er is genoeg te doen!

Voorwaarden 1,5 m / Ventilatie
Zowel door de bibliotheek als door Naobuur is duidelijk aangegeven onder welke voorwaarden men welkom is. De kern is de 1,5 meter, de stoelen en tafels zijn op die afstanden geplaatst en wij verwachten van bezoekers volwassen gedrag. Dat neemt niet weg dat er op de maandag- en vrijdagochtend recent gesprekken zijn gevoerd over de eigen verantwoordelijkheid, omdat de discipline verslapte.

De bibliotheek heeft formeel onderzocht of de ventilatie in het gebouw voldoet aan de vereisten. Het antwoord is positief. Wel is het nodig om te ventileren dus graag hier en daar een klapraampje openzetten zodat er wat buitenlucht circuleert. Bij vertrek weer de raampjes sluiten, i.v.m. het alarm.

Naobuurtbus
De Naobuurtbus is ondergebracht in een aparte stichting met een eigen bestuur. Hierdoor is de financiële huishouding gescheiden van Naobuur en is t.z.t. uitbreiding mogelijk.

Met de Naobuurtbus gaat het goed. Door de financiële bijdrage van de gemeente kunnen we de komende 2 jaar door blijven rijden. Na de versoepelingen van de coronaregels trekt de vraag weer flink aan. We hebben flinke complimenten gehad voor de ritten van mensen die bijna elke dag naar hun partner in het ziekenhuis moesten in Zwolle of Meppel. Elke keer weer stonden er chauffeurs klaar wanneer de planner hen belde! Ook gaan we naar dag bestedingen mensen brengen en aan het eind van de dag weer ophalen. Zeer waarschijnlijk komen er ritten bij die Havelte gaan bedienen, omdat daar nu ook vragen voor ons vandaan gaan komen. Kortom of je nu naar de kapper moet, naar de opticien of een vriend of vriendin, de Naobuurtbus staat voor je klaar: 0658925937.

Tags: No tags

Add a Comment

You must be logged in to post a comment

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.