Glasvezel spreekuur!

Dinsdagavond van 19-21 uur houdt SeniorWeb spreekuur. Dinsdag 2 febr wordt de aanleg van glasvezel besproken in de woonkernen van Westerveld.

Wilt u deelnemen, klik dan op deze link :

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGM4OTM5OTUtOGIzMS00NzRmLWE0MjctOThmMDk1YmY4YzFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c01dfea8-a3f3-4c99-a7fd-2f67c36e03c0%22%2c%22Oid%22%3a%226881333a-4e3b-45f7-b7a8-70cd5eb09dac%22%7d

en doe mee en stel uw vragen.

Tags: No tags

Add a Comment

You must be logged in to post a comment

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.