Redacteur voor de Boodschapper?

De Boodschapper zoekt een redacteur die 4x per jaar een interview met een adverteerder wil doen en daarover een artikel wil schrijven. Ook andere activiteiten/bijdragen zijn welkom, we maken het blad samen. De Boodschapper is gratis en wordt gemaak ...